Totaal:
Bestellen
Login

Artikel 1: Toepassingsgebied

INNERFIT SUPPLEMENTS

LUKED BV

Industrieweg 112

Ravenshout Z 5 2.48

B-3980 Tessenderlo

BTW: BE 0465 353 144

e-mail: info@innerfitsupplements.com   

 

Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop van producten ("Producten") die op de websites www.innerfit .be,  www.innerfitsupplements.com, (de "Website") tussen de consument ("Klant") en Innerfit Supplements / LUKED BV ("Innerfit ") plaatshebben.

Elke bestelling van de Klant impliceert zijn volledige instemming met de Algemene Voorwaarden, die ten allen tijde op de website geraadpleegd kunnen worden. Deze Algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle verbanden van Innerfit  met zijn Klanten, met uitsluiting van alle door de Klanten gestelde documenten. Geen afwijking aan de Algemene Voorwaarden is mogelijk zonder een schriftelijk door Innerfit  getekend contract.

De Klant verklaart meerderjarig te zijn en over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken. Als blijkt dat een bestelling wordt geplaatst door een minderjarige beschreven door de Europese wetgeving, kan deze bestelling worden geweigerd. De Klant verklaart dat zijn aankoop van de Producten geen verband houdt met zijn professionele activiteit en uitsluitend bestemd is voor privé-gebruik.

 

Artikel 2: Bestellingen

Product bestellingen gebeuren enkel via de Website, volgens de aangegeven procedure. De bestelling is definitief zodra de Klant zijn bestelling heeft bevestigd door op de knop "bevestigen" te klikken. Zodra de bestelling bevestigd wordt, ontvangt de Klant via e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door Innerfit .

De Klant stemt in om juiste en accurate informatie te verstrekken. Innerfit  behoudt zich het recht om de bestelling te annuleren of niet te bevestigen in het geval van niet-betaling van een bestelling, een onjuist adres of een ander probleem gerelateerd aan het gebruikersaccount zonder hiervoor aan de Koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van eventuele betaalde sommen.

De verkoper Innerfit  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beperkte voorraad van haar producten of een tijdelijke onmogelijke levering.

 

Artikel 3: Prijzen

De prijzen van de op de Website getoonde Producten zijn in Euro, inclusief alle lasten en belastingen, maar exclusief (1) transportkosten en (2) douane en importkosten voor leveringen buiten de Europese Unie. Innerfit  behoudt zich het recht de prijzen op ieder moment te kunnen wijzigen maar stemt toe de Klant de prijzen aan te rekenen, die op moment van bestelling van toepassing waren.

De Verkoper Innerfit  behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten met betrekking tot prijsopgave te corrigeren.

De producten blijven eigendom van de Verkoper Innerfit  tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

De Klant erkent dat (tijdelijke) kortingscodes niet cumuleerbaar zijn met andere kortingen, acties of andere acties.

Transportkosten:

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: 6€ voor orders <30€, 0€ voor orders >30€

Spanje (incl. Andorra, Balearen, Canarische eilanden), Portugal, UK, Oostenrijk en Italië: 10€ voor orders <50€, 0€ voor orders  >50€

Japan, Zuid-Korea, Hong Kong, Taiwan, Thailand, China, Singapore, Maleisië, Filippijnen, Indonesië en Vietnam: 20€ voor orders <50€, 30€ voor orders 50€ - 100€, 40€ voor orders 100€ - 150€, 50€ voor orders >150€.

Canada en de Verenigde Staten: 15€ voor orders <50€, 25€ voor orders 50€ - 100€, 30€ voor orders 100€ - 150€, 40€ voor orders >150€.

 

Artikel 4: Betaling

Online betalingen verlopen via Mollie (VISA, Mastercard, Paypal, Ideal, Bancontact/Mr. Cash, Apple Pay, Carte Bleu). Mollie is een beveiligd betalingsplatform, die o.a. de geldigheid van uw kaart, kaartnummer en toegangsrechten verifiëert. Wanneer alles in orde is, zal de betaling uitgevoerd worden en geeft Mollie bericht aan Innerfit  zodat de bestelling bevestigd en verstuurd kan worden. Bij gebruik van deze betalingssystemen dient de Koper uiteraard ook de eventuele voorwaarden van de betrokken beheerders te respecteren. De Verkoper Innerfit  is geen partij in de relatie tussen de Koper en de beheerder van het betaalsysteem.

De Verkoper Innerfit  verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssyteem.

 

Artikel 5: Levering

De producten besteld door de Klant worden afgeleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven bij bestelling. De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van het juiste afleveradres bij het bevestigen van de bestelling. In geval van een fout in het afleveradres, kan Innerfit  niet verantwoordelijk gehouden worden wanneer de bestelling niet kan afgeleverd worden. Bovendien is de Verkoper Innerfit  niet verantwoordelijk voor leveringen die te laat komen of voor bestellingen die verloren raken door derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

De normale levertijd van de producten bedraagt:

  • Voor België, Nederland, Luxemburg: 1 tot 2 werkdagen na betaling van de bestelling
  • Voor Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk: 2 tot 4 werkdagen na betaling van de bestelling
  • Voor de rest van de wereld: 2 tot 7 werkdagen na betaling van de bestelling

De leveringstermijnen vermeld op de webshop van de Verkoper Innerfit  zijn indicatieve leveringstermijnen.

Indien het Product niet op voorraad is, of bij vertraging van de betaling, behoudt Innerfit  zich het recht de levering uit te stellen. Indien Innerfit  het Product voor een langere periode niet op voorraad zou hebben, zal Innerfit  de Klant hierover informeren. En heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren. Eén bestelling mag door Innerfit  in verschillende zendingen geleverd worden.

 

Artikel 6: Verzakingsrecht

In overeenstemming met de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft de Klant het recht aan Innerfit  mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product. In dit geval moet de Klant op zijn eigen kosten het onbeschadigde en ongeopende Product aan Innerfit  terugsturen. Binnen dertig (30) dagen na ontvangst zal Innerfit  overgaan tot een volledige terugbetaling van het Product, exclusief leveringskosten. Vooraleer het product wordt teruggestuurd, moet de klant Innerfit  informeren per e-mail op info@innerfitsupplements.com. Het recht op terugbetaling vervalt indien de producten geopend, beschadigd, vuil, gedeeltelijk gebruikt of onvolledig teruggestuurd worden door de Klant.

Na deze periode van veertien (14) werkdagen, zal de levering van het Product bevredigend beschouwd worden en, met uitzondering van latente gebrek in het Product, zal geen klacht meer aan Innerfit  toegezonden kunnen worden.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheden

Producten voldoen aan de Belgische en Europese regelgevingen. Innerfit  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de non-conformiteit van de Producten met het toepasselijke recht in andere landen.

Innerfit  herinnert Klanten dat de enkele Producten voedingssupplementen zijn die een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl niet kunnen vervangen. De Producten zijn geen geneesmiddelen. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor zijn/haar keuze van producten, hun stockage en gebruik. Innerfit  is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de Producten.
De verantwoordelijkheid van Innerfit  is in ieder geval beperkt tot de terugbetaling van het Product.

Innerfit  aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van overmacht, inbegrepen het  optreden van de overheid, stakingen (inclusief van gebruikelijke leveranciers en vervoerders), of als Innerfit  zonder voorraad zit, of als de door de Klant gegeven informatie onjuist of onvolledig is.

 

Artikel 8: Voorbehoud van eigendom

De producten blijven eigendom van Innerfit  tot de volledige betaling van de prijs (inclusief transport-en verpakkingskosten) is uitgevoerd.

 

Artikel 9: Informatie site

Ondanks de voorzorgen door Innerfit  genomen betreffende de informatie op de site, kunnen onjuistheden of onnauwkeurigheden voorkomen op de site. Innerfit  kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor die onjuistheden en onnauwkeurigheden.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens

Innerfit  verklaart de gegevens, die de klant invoert op de site, in overeenstemming met de Belgische Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 te behandelen. Klantgegevens worden door Innerfit  gebruikt om de klant commerciële aanbiedingen te maken of informatie te bezorgen aangaande de producten. In overeenstemming met de wetgeving, heeft de klant het recht op toegang, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens door contact op te nemen met Innerfit .

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:

 

INNERFIT SUPPLEMENTS / LUKED BV

Industrieweg 112

Ravenshout Zone 5 2.48

B-3980 Tessenderlo

België

 

Indien u akkoord gaat met onze opt-in bij de formulieren op onze website:

  • Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Meer informatie hierover kan je vinden in ons privacy beleid

 

Artikel 11: Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site (merken, namen, verpakkingen, samenstellingen, logo’s, etc. van de producten), al dan niet gedeponeerd, maken deel uit van de intellectuele eigendom van Innerfit Supplements / LUKED BV. Reproductie in het geheel of een gedeelte van de site, alsook de teksten, beelden, designs, enz. die voorkomen op de site, is strikt verboden en mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Innerfit .

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

Geschillen die niet door minnelijke schikkingen opgelost kunnen worden, zullen beslecht worden door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt (België). Enkel Belgisch recht is toepasbaar.

 

Artikel 13: wijzigingen van de algemene verkoopsvoorwaarden

De verkoper Innerfit  heeft het recht om deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Alle wijzigingen in deze algemene verkoopvoorwaarden zullen online bekendgemaakt worden.

Made in Belgium
Made in Belgium

De producten van Innerfit zijn van Belgische origine

+32 (0)13 35 16 45
+32 (0)13 35 16 45

Contacteer ons van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00

100% beveiligde betaling
100% beveiligde betaling

Onze website maakt gebruik van het 100% beveiligde Mollie (SSL)

Wereldwijde verzending
Wereldwijde verzending

Snelle en veilige levering via bpost/UPS