Totaal:
Bestellen
Login

INNERFIT SUPPLEMENTS / LUKED BV

Industrieweg 112

B-3980 Tessenderlo

BTW: BE0465 353 144

e-mail: info@innerfitsupplements.com   

Innerfit  respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via info@innerfitsupplements.com   


Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

Innerfit  verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

A. Uw bestelling uitvoeren

Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres, leveringsadres en betaalgegevens nodig. Zo kunnen we uw bestelling leveren en u op de hoogte houden van het verloop. We zijn wettelijk verplicht om sommige van deze gegevens bij te houden voor onder meer fiscale doeleinden, garantieverplichtingen of een mogelijk geschil.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In elk geval is de bewaartermijn hoogstens gelijk aan de verjaringstermijn in burgerlijke zaken van 10 jaar.

B. Nieuwsbrieven en uitnodigingen

U kan onze nieuwsbrief ontvangen via e-mail. Daarin informeren we u over speciale aanbiedingen, acties, evenementen en onze nieuwigheden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. U ontvangt deze nieuwsbrieven alleen als u zich hiervoor actief ingeschreven hebt, of op grond van uw commerciële relatie met Innerfit . U kan zich op elk moment meteen uitschrijven voor onze nieuwsbrief via de uitschrijvingslink onderaan in de nieuwsbrief.

C. Gepersonaliseerde inhoud

Om u een aangenaam en nuttig websitebezoek te bieden, houden we gegevens bij over uw aankopen en uw surfgedrag op onze website (kijken, klikken, zoeken). Zo kunnen we u advertenties tonen die bij uw persoonlijke interesses passen. Dit gebeurt op basis van cookies en uw IP-adres. Wanneer we hierbij andere partijen inschakelen, zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wil u liever geen persoonlijke advertenties zien? Dan kan u cookies weigeren (zie verder bij ‘cookies’). De bewaartermijn van cookies is beperkt en verschilt per cookie.

D. Account

Indien u dit wenst, kan u een persoonlijke account aanmaken waarbij u een gebruikersnaam en wachtwoord opgeeft. Zo moet u niet bij elke nieuwe bestelling uw gegevens opnieuw invullen. In uw account bewaren we uw naam, e-mailadres, adres, leveringsadres, betaalgegevens, telefoonnummer, geboortedatum (als u die opgeeft), bestelgeschiedenis, verlanglijstjes, en e-mailvoorkeuren. Wij bewaren deze persoonsgegevens op een beveiligde server. U kan op elk moment vragen om uw gegevens te laten verwijderen in uw account.

E. Wedstrijden

Wanneer u deelneemt aan een actie of wedstrijd, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Hiermee kunnen we de actie uitvoeren en de winnaar(s) bekendmaken. Hiermee meten wij ook de respons op onze promotieacties. In de wedstrijdvoorwaarden vindt u terug hoelang wij uw gegevens bewaren.

F. Misbruik en fraude

Wij kunnen klantengegevens gebruiken om misbruik en fraude te voorkomen en te detecteren. Indien nodig, kunnen wij klantengegevens doorgeven aan de bevoegde overheden. Ook van onze professionele klanten en partners houden wij persoonsgegevens bij van de contactpersoon. Wij gaan met deze gegevens even vertrouwelijk om als met andere klantengegevens.


Rechtsgronden van de verwerking

Innerfit  verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:
- noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (A, D, E) 
- toestemming (B)
- noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (A)
- noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen (B, C, D, E, F)

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van de rechtsgrond toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming opnieuw in te trekken voor de toekomst.


Doorgifte aan derden

Innerfit  verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met onze medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor:
- het registreren, uitvoeren en opvolgen van uw bestelling.
- het verzorgen van de websiteomgeving, de elektronische betaalomgeving en de IT-infrastructuur.
- het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen.


Cookies

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken.

U kan uw internetbrowser zo instellen dat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat de cookies na uw sessie worden verwijderd.  Het is wel mogelijk dat sommige grafische elementen niet juist verschijnen of dat u bepaalde toepassingen niet kan gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Dan vragen wij u om ons eerst te contacteren via onderstaande contactgegevens:

INNERFIT SUPPLEMENTS / LUKED BV

Industrieweg 112

B-3980 Tessenderlo

BTW: BE0465 353 144

e-mail: info@innerfitsupplements.com   

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)


Wijziging privacy statement

Innerfit  kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 03-05-2022

 

Made in Belgium
Made in Belgium

De producten van Innerfit zijn van Belgische origine

+32 (0)13 35 16 45
+32 (0)13 35 16 45

Contacteer ons van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00

100% beveiligde betaling
100% beveiligde betaling

Onze website maakt gebruik van het 100% beveiligde Mollie (SSL)

Wereldwijde verzending
Wereldwijde verzending

Snelle en veilige levering via bpost/UPS